Mano krepšelis

Garantijos ir grąžinimas

                UAB „ARG Baltic“ visoms parduodamoms Prekėms suteikia garantiją ir įsipareigoja Prekes remontuoti visu Garantinių įsipareigojimų dokumente numatytu laikotarpiu. Mes garantuojame, kad Prekės, kurias mes pateikiame, atitinka gamintojo taikomus standartų reikalavimus. Prekės su gamintojo defektais bus remontuojamos nemokamai arba keičiamos naujomis.

Būtina žinoti, kad pradedant dirbti su įrenginiu, būtina atidžiai susipažinti su eksploatavimo instrukcijomis ir techniniais aprašymais. Visi įrenginiai tarpusavyje turi būti sujungiami ir atjungiami išjungus maitinimo kabelius.

Bendrosios garantijos sąlygos:

 • Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms ir susidėvėjusiems popieriaus padavimo velenėliams.
 • Garantija pradeda galioti nuo Garantinių įsipareigojimų dokumente nurodytos datos.
 • Garantija apima aparatinės įrangos remontą ar pakeitimą gedimo atveju.
 • Garantija netaikoma instaliuotos programinės įrangos konfigūracijai.
 • Įrenginio serijinis numeris ir modelis turi atitikti nurodytus Garantinių įsipareigojimų dokumente.
 • Nepateikus Garantinių įsipareigojimų dokumento, garantija negalioja. 
 • Kai defektai visai nerasti, su Tiekėjo darbais susijusias išlaidas padengia Partneris.

Garantija netenka galios šiais atvejais:

 • Įrenginys naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų;
 • Įrenginys mechaniškai arba kitaip pažeistas;
 • Gedimas atsirado dėl per aukštos maitinimo įtampos ar jos šuolių;
 • Įrenginys buvo netinkamai arba visiškai neįžemintas;
 • Gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 • Gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės;
 • Gedimams, atsiradusiems naudojant eksploatacines medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra rekomenduotos gamintojo;
 • Jei pastebėti bandymo patekti į įrenginio vidų pėdsakai arba įrenginys remontuotas Tiekėjo nesertifikuotame techninio aptarnavimo centre.

Spausdintuvai ir kopijuokliai garantiniam ir pogarantiniam remontui pristatomi į UAB “ARG Baltic” biurą Pirkėjo sąskaita.

Kyocera ir Olivetti spausdintuvų ir kopijuoklių garantinį remontą turi teisę atlikti specialistai, turintys atitinkamus Prekių gamintojo sertifikatus.